Thông tin Đồ Công Chúa Anna 2 (Trẻ Em)

Chất liệu: vải nhung, voan, ren

Thành phần: đầm xòe

Hình ảnh là hình chụp